U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V-Merksplas in de gemeenteraad (2016) - 05-12-2016

Als we dit schrijven is de laatste maand van 2016 alweer aangesneden. Nog een paar weken en we zitten weer in het feestgedruis. De ideale gelegenheid om even terug te blikken op dit politieke jaar.

De lezer weet dat de Merksplasse gemeentepolitiek bepaald wordt door één grote partij met een absolute meerderheid (12 van de 19 zetels). Daarnaast zijn er drie kleine oppositiepartijen, waaronder CD&V met twee zetels.

Als we als oppositie op het beleid willen wegen, is de gemeenteraad het beste kanaal. Daarom probeerde CD&V-Merksplas elke gemeenteraadszitting een vraag te stellen aan de meerderheid en het College van Burgemeester en Schepenen. Op die manier vroegen we aandacht voor beleidsdomeinen die voor ons belangrijk zijn en hoopten we dat de meerderheid zich aangesproken zou voelen.

In het begin van 2016 werd Merksplas geplaagd door een golf van inbraken in woningen .
CD&V vroeg hoe de Politieraad (waar we niet in zitten), het Politiecollege en uiteraard het Lokale Politiekorps met dit gegeven omgaan.We wezen het Bestuur ook op het feit dat de Minister van Werk (Kris Peeters, CD&V), mogelijkheden voorzag om de asielzoekers vrijwilligerswerk te laten doen. Uiteraard wilden we hiermee de integratie van deze mensen in onze gemeenschap wat bevorderen.

We meldden het Schepencollege ook een steeds weerkerend verkeersprobleem . Op de Steenweg op Turnhout blokkeerde een vrachtwagen immers geregeld de weg tijdens de ochtendspits, terwijl er aan een garage auto's gelost werden! Dat leidde op een dag tot een file die tot aan het WoonZorgCentrum reikte. Hoeft niet gezegd dat heel wat automobilisten woedend waren.

We vroegen ook cijfers over de huisvuilophaling in Merksplas en de aanpak van het sluikstorten , dat volgens CD&V een zeer hardnekkig probleem blijft.Door de werken op de Steenweg op Beerse was/is het voor fietsers levensgevaarlijk in de Moerstraat . Daarop plaatste het Bestuur zeer snel borden die de snelheid beperken tot 50km/u en kwam er een inhaalverbod. Blijkbaar wordt er sindsdien ook geregeld gecontroleerd door de Politie.

In het voorjaar 2016 stelden we een vraag over het elektronische bord naast het Sociaal Huis op de Markt. Politieke partijen mogen geen politiek bedrijven op dat bord en in het gemeenteblad. Na onze vraag kwam er een werkgroep om dit punt uit te klaren.

Omdat we vaak vernielingen en vandalisme zagen op het openbaar domein, vroegen we het Bestuur hoe dit opgevolgd wordt en in hoeverre daders geïdentificeerd en bestraft worden.We stelden ook een uitgebreid gedocumenteerde vraag over het kruispunt Hofeinde - Wijntuinstraat - Hoekeinde . Ondanks het feit dat de heraanleg van dat kruispunt de zaken veel veiliger gemaakt heeft, is er een groot probleem van onduidelijkheid. De zwakke weggebruiker weet niet hoe ter plekke te gaan of te rijden, omdat een cruciale oversteekplaats niet aangeduid is. Deze vraag werd doorgeschoven naar de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer, maar er is nog geen verbetering op het terrein te zien.

Een andere vraag betrof de eventuele opslorping van het OCMW door de gemeente. Wij hoorden dat de integratie nog lang niet zeker is en dat de Gemeente Merksplas afwacht.De voorbije maanden waren er met de regelmaat van een klok pannes van de voorziening van elektriciteit of andere providers en nutsvoorzieningen. Volgens de meerderheid hadden die bijna allemaal te maken met incidenten op de werf van de heraanleg van de Steenweg op Beerse. Over deze werf krijgen we overigens geregeld klachten.

Onze laatste vraag van 2016 ging over het kerkhof . Vaak kunnen mensen een graf niet direct vinden. Daarom stelden we voor het plan van het kerkhof ter inzage te geven voor het publiek via de moderne media. De meerderheid zag dit plan wel zitten en beloofde te rade te zullen gaan bij de ambtenaren die bevoegd zijn voor het kerkhof.

De lezer ziet dat CD&V-Merksplas nogal wat vragen gesteld heeft en aandachtspunten naar voor geschoven heeft.

Als er burgers zouden zijn die ons een vraag aan de gemeenteraad willen laten stellen, laat het ons dan weten. U vindt onze coördinaten op deze website in de rubriek "Wie is Wie?"

Nog een prettig jaareinde.

Ad Sommen en Herman Pelkmans, gemeenteraadsleden.

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.